søndag 23. oktober 2016

Oppgave 7 - Fagformidling«Funnet Materiale»

I Digital foto og bildebehandling har vi fått i oppgave å presentere prosessen bak en av våre deloppgaver i studiet. Jeg har derfor valgt å presentere oppgave 5 «Funnet materiale».
I denne oppgaven skulle vi lese teksten «Ways of seeing» av John Berger. «Seeing comes before words. The child looks and recognizes before it can speak». Ellers ble oppgave teksten innledet på denne måten: «Å se etablerer vårt sted i omgivelsene. Relasjonen mellom hva vi ser og hva vi vet er aldri helt satt. Og jobbe med funnet materiale frir oss fra fotografiske teknikker og kan gi oss mulighet til å arbeide med bilde og tekst på en mer leken måte».
Vi skulle bruke denne teksten som en inspirasjonskilde for å lage et «nytt» bilde av et funnet materiale. I tillegg skulle vi lage en tekst til bilde og integrere denne i bildet slik at den ble en del av bilde. Vi skulle jobbe med materialet på en slik måte at vi fikk et nytt bilde med en ny betydning. Hensikten med oppgaven var: «at det oftere er lettere å arbeide og lese andres bilder friere enn sine egne. Dette kan tvinge frem en ny måte å lese bilder på og gi en forståelse av at bilder leses forskjellig ut i fra hvilken sammenheng de vises i».

«Ways of seeing»
Jeg har funnet inspirasjon i del delen av teksten som handler om at reproduksjoner av malerier i dag ikke lenger er knyttet til deres opprinnelige betydning. Deres mening er nå overførbar. Det vil si at når vi manipulerer en reproduksjon så vil betydningen i det spesifikke bilde endre seg. Men originalbildet vil alltid beholde sin mening, det kan ikke reproduksjonene endre. Når reproduksjoner får ord med inn i bildet vil ordene endre måten vi ser bildet på. Selv om vi ser det vi ser, så påvirker ordene oss. Bildet vil dermed illustrere setningen/ordene. Det var veldig interessant å bli klar over dette. 


Motivvalg
Jeg fant bilde av «Skrik» – av Edvard Munch, på google og bestemte meg for å gjøre noe nytt med dette maleriet. Jeg valgte å sette dette sammen med bildet av den lille flyktning-gutten som ble funnet død på stranden. 
 
Teksten i bildet er «Det tause skrik». Jeg valgte disse ordene for å illustrere at det er barnets skrik vi oppfatter. «Tause» fordi barnet ble funnet død. Et rop om hjelp som ikke ble hørt, før det var for sent. I forgrunnen ser vi «Skrik» som ikke lenger står der i sin egen angstopplevelse, men ser nå på den tragiske hendelsen og er helt hjelpeløs.

Arbeid i Photoshop
Jeg la inn bilde av «Skrik» og beskjærte det slik at jeg fikk et utsnitt. Jeg fant et akvarellbilde av gutten på google og brukte det i stedet for originalbildet, for å få det til å passe bedre inn.

Jeg beskjærte vekk det meste av bildet av gutten på forhånd. Deretter la jeg en maske over bildet av gutten hvor jeg maskerte vekk bakgrunnen med penselverktøyet. Dette gjorde jeg over bildet av skrik.
 Her ser du hvordan laget ser ut når det er ferdig maskert.Deretter la jeg et lag med fargekorrigering over dette bildet slik at den røde t-skjorten passet bedre inn sammen med fargene på resten av bildet. (Lag: Kulør/metning 2. Her ser vi at dette laget er låst (pil ned) til kun laget under, slik at kun dette laget blir påvirket).   (Før)

 
(Etter) 


Jeg farget også over de hvite delene på gutten med penselverktøyet, med den nærliggende gulfargen i vannet slik at den passet bedre inn i maleriet.(Før)

 

(Etter)
Jeg valgte å tegne ordene i Illustrator med penselverktøy, og prøvde å imitere et barns håndskrift. Dette gjorde jeg for å forsterke at det er barnet det gjelder. Deretter la jeg disse ordene inn i photoshop og la dem over himmelen på maleriet.

Her ser dere resultatet!


Lenker
https://www.bing.com/images/search?q=barn+skriver&view=detailv2&id=2E691B7979E4F38F40CF05DE0C25F359469687C2&ccid=2mxZVsHC&simid=608023179666718881&thid=OIP.Mda6c5956c1c26b886217fe4c4fa53252o0&mode=overlay&first=1